Wat doet een accountant?

Een accountant is iemand die een goed beeld heeft van de financiën van een onderneming. De functie omvat twee belangrijke taken: controleren en adviseren. De accountant voert jaarlijks controles uit waaruit blijkt hoeveel inkomsten en hoeveel kosten het bedrijf heeft. Na een controle of de inkomsten en uitgaven kloppen wordt vervolgens een verklaring afgegeven. Daarnaast analyseert de accountant het financiële plaatje van de onderneming waardoor kansen en valkuilen zichtbaar worden. Een accountant die goede adviezen uitbrengt kan écht geld opleveren. Niet iedereen kan zichzelf zomaar een accountant noemen. Alle accountants moeten ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Soorten accountants

Er zijn verschillende soorten accountants te onderscheiden. Allereerst zijn er de accountants die werken bij een kantoor of als zelfstandige. Deze noemen we openbaar accountant. Daarnaast zijn er bedrijven en organisaties die hun eigen accountant hebben of zelfs over een accountantsafdeling beschikken. De accountants die dit soort werk doen worden interne accountants genoemd. Dan zijn er nog de overheidsaccountants. Zoals de benaming al zegt werken deze accountants op een afdeling bij de overheid of bij de belastingdienst. Tot slot zijn er nog de accountants in business. Dit zijn mensen die niet als accountant werken, maar een andere (financiële) functie hebben bij een organisatie. Dit kan gaan om een directeur, een controller of om iemand die verantwoordelijk is voor de administratie.

Wat doet een registeraccountant?

Om een registeraccountant te worden moet u universitair geschoold zijn. De gemiddelde studieduur bedraagt maar liefst negen jaar. Registeraccountants, ook wel RA-accountants genoemd, hebben een adviserende rol en werken meestal voor grotere organisaties. Zij brengen hier de financiële processen in kaart en controleren jaarlijks de inkomsten en uitgaven. Zij zijn bevoegd om wettelijke controles of audits uit te voeren.

Wat doet een assistent accountant?

Een AA-accountant, ofwel een accountant-administratieconsulent, werkt meestal voor MKB’s. Dit zijn accountants die breed zijn opgeleid en advies uitbrengen op allerlei gebieden. Zo geven zij administratief, financieel, fiscaal en bedrijfseconomisch advies. Om een AA-accountant te worden moet u hbo hebben gestudeerd. In tegenstelling tot de RA-accountant mag een AA-accountant niet zomaar wettelijke controles uitvoeren. Hiervoor heeft deze accountant een speciale controlevergunning nodig.

Basisprincipes van een accountant


Zoals we al eerder zeiden kan iemand zichzelf niet zomaar een accountant noemen. Een accountant moet ingeschreven staan bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA heeft de fundamentele beginselen voor accountants vastgelegd in de Verordeningen gedrags- en beroepsregels accountants (Vgba). Een accountant moet over de volgende basisprincipes beschikken: professioneel, integer, objectief, vakbekwaam en vertrouwelijk. Accountants hebben een belangrijke rol in de samenleving en daarom is het belangrijk om zo de goede naam van de accountant hoog te houden.

wat doet een accountant

Welke taken heeft een accountant?

Het belangrijkste wat een accountant doet is adviseren en controleren. Om een onderneming te adviseren maakt een accountant financiële overzichten, ondersteunt de accountant een ondernemer waar nodig. Adviezen geven over de financiering- of ondernemingsvorm, rapportages opstellen en optreden als bemiddelaar behoren tot het takenpakket. Daarnaast is er nog de controlerende rol. Een accountant checkt of het financiële plaatje van een onderneming klopt en kan daar dan verschillende verklaringen voor afgeven.

Controleren

Het uitvoeren van een controle op de jaarrekening door een accountant is voor middelgrote en grote bedrijven essentieel. Door deze controle weten aandeelhouders, beleggers, crediteuren, banken, subsidieverstrekkers en andere belanghebbenden namelijk dat de jaarrekening klopt en betrouwbaar is. Zij kunnen hun beslissingen dan op een verantwoorde manier nemen aan de hand van de jaarrekening.

Samenstellen en opmaken

Een accountant kan een jaarrekening ook alleen opmaken voor een bedrijf. Daar wordt dan een samenstellingsverklaring bijgevoegd die aangeeft dat de jaarrekening niet gecontroleerd is. Er kan dus niet met zekerheid gezegd worden of de jaarrekening juist en volledig is. Wel vindt het samenstellen van de jaarrekening op een hoog niveau plaats door de deskundigheid en de beroepsvoorschriften van de accountant.

Advies geven

Administratief, financieel, bedrijfseconomisch of fiscaal advies: een accountant kan en doet het allemaal. Doordat een accountant een brede kennis heeft van financiën is deze een spin in het web voor zijn klanten en weet wanneer externe specialisten nodig zijn. Wanneer een accountant zowel de adviseur als de controleur is van een bepaald bedrijf dan kan zijn onafhankelijkheid in het geding komen. De accountant controleert dan namelijk hetgeen dat hij of zij zelf heeft geadviseerd. Deze dubbelrol is in veel landen om die reden gesplitst.

Zoekt u een goede en betrouwbare accountant voor uw bedrijf?

Vergelijk uurtarieven voordat u een accountant inschakelt en vind een goede professional voor een betaalbaar tarief! Een offerteaanvraag is gratis en geheel vrijblijvend.

> Vind een goede accountant!

Drie soorten verklaringen

Wanneer een accountant de financiën van een onderneming heeft gecontroleerd, stelt deze een verklaring op. De controle van de inkomsten en uitgaven zijn in kaart gebracht. Deze verklaring laat dan zien aan stakeholders dat het financiële plaatje waarmee een onderneming naar buiten treedt ook daadwerkelijk klopt. Er zijn drie soorten verklaring te onderscheiden. We geven hieronder een korte uitleg per verklaring, gerangschikt naarmate van zekerheid die ze bieden: controleverklaring, beoordelingsverklaring en samenstellingsverklaring.

Controleverklaring

Dit is dus de verklaring die de meeste zekerheid biedt. Deze wordt afgegeven als de jaarrekening of een ander document waar verantwoording in wordt afgelegd, is gecontroleerd. De verklaring kan zijn goedkeurend, afkeurend, oordeelonthouding of deels goedkeurend wegens bepaalde beperkingen. Een controleverklaring mag niet zomaar openbaar gemaakt worden. Een accountant moet hier toestemming voor geven. Doe de accountant dit niet dit dan is het een ‘blinde verklaring’ en mag deze alleen intern worden gebruikt.

Beoordelingsverklaring

Bij deze verklaring heeft een accountant niet alles gecontroleerd waardoor de controle iets minder zekerheid biedt. De reden dat niet alles is gecontroleerd is tweeledig. Het kan zo zijn dat de accountant te weinig reden heeft om alles te controleren of de klant heeft uit kostenoverwegingen besloten dat niet alles gecontroleerd hoeft te worden. Er zijn drie soorten beoordelingsverklaringen: goedkeurend, afkeurend of een verklaring met een beperking.

Samenstellingsverklaring

De verklaring die de minste zekerheid biedt. Hierbij heeft de accountant een jaarrekening opgemaakt en niet gecontroleerd. Echter wordt hierbij wel de garantie gegeven dat de accountant de werkzaamheden heeft uitgevoerd naar behoren zoals ze zijn voorgeschreven door de beroepsorganisatie.

Wanneer is het verplicht om een accountant in te schakelen?

In Nederland is het wettelijk verplicht om een accountant in te schakelen als u een middelgroot of groot bedrijf heeft. Maar, wanneer spreken we van een middelgroot of groot bedrijf? Als uw bedrijf voldoet aan minimaal twee van de volgende criteria: uw balans is groter of gelijk aan zes miljoen euro, uw netto-omzet is groter of gelijk aan 12 miljoen euro, uw bedrijf heeft vijftig of meer werknemers. Als uw bedrijf een middelgroot of groot bedrijf is dan bent u verplicht om een accountant in te schakelen die uw jaarrekening controleert. Als uw bedrijf kleiner is dan kunt u zelf bepalen of u een accountant inschakelt of dat u kiest voor een andere professional zoals een boekhouder of belastingadviseur.

wat doet een registeraccountant

Accountant onder controle NBA en AFM

Het werkveld van accountants wordt scherp in de gaten gehouden om zo de goede naam van het vak hoog te houden. Zoals u inmiddels weet staan alle accountants geregistreerd bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Zonder dat een accountant hier ingeschreven staat, mag deze zichzelf geen accountant noemen. Daarnaast houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de financiële markten en dus ook op accountantsorganisaties. De AFM is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. De bestuursleden worden benoemd door de minister van Financiën.

Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Er zijn een aantal grote verschillen tussen een boekhouder en een accountant. Allereerst gaat u niet zomaar aan het werk als accountant. U moet minimaal beschikken over een hbo-diploma en daarbij drie jaar relevante werkervaring achter de rug hebben. Daarnaast wordt u als accountant goed in de gaten gehouden, onder andere door de NBA en AFM zoals hierboven genoemd. Een boekhouder heeft veel minder ogen die op hem gericht zijn. Tot slot zijn de werkzaamheden simpelweg anders. Waar een boekhouder meestal administratieve taken uitvoert, belastingzaken doet en facturatie verzorgt, heeft een account meer een adviserende en controlerende rol.

Hoe werkt onze offertesysteem?

accountant

Vul het offerteformulier in

Vul naast uw naw-gegevens in waarom en waarvoor u een accountant zoekt.

accountants vergelijken

Vergelijk diverse accountants

Ontvang gratis meerdere prijsoffertes van bedrijven uit uw regio.

accountant kiezen

Kies een accountant voor uw bedrijf

Vind u een geschikte accountant? Kies het bedrijf dat aan uw wensen voldoet.

Prijzen vergelijken is geld besparen

De uurtarieven van accountants en accountantkantoren liggen niet vast en zijn dus per bedrijf verschillend. Dankzij ons offertesysteem kunt u inzicht krijgen in de verschillende prijzen van accountants uit uw regio. Door te vergelijken weet u welke prijzen realistisch zijn en kunt u zodoende besparen op de kosten van accountant t.o.v. iemand die geen prijzen vergelijkt. Het aanvragen van offertes is geheel gratis en verplicht u tot niets...


Vind vandaag een accountant, begin de offerteaanvraag...

Vergelijk offertes

accountant offerte